Lupp – Lokala uppföljningen av ungdomspolitiken i våra kommuner

Sex av Västernorrlands kommuner samordnade oktober-december 2012 en omfattande enkätundersökning som vänder sig till ungdomar i åk 7-9 eller gymnasiet. Enkäterna är nationellt utformade av Ungdomsstyrelsen, så resultat är jämförbara över landet och även över tid i många fall.

I rapporterna kan vi få reda på vad ungdomarna tycker om olika saker i skolan, att många fler känner sig otrygga ute på stan, på bussar eller tåg och ute i bostadsområdet på kvällen än i skolan och hur mycket (med ett numeriskt mått !) det innebär för ungdomar att ha en funktionsnedsättning.

När det gäller länets och kommunernas framtid, får vi också veta vad ungdomarna har för önskan om var de vill gå i gymnasiet eller vad de helst vill göra efter studenten. Och vi får veta om det är flest tjejer eller killar som tycker man inte får lika villkor i skolan, om det är flest tjejer eller killar som säger att de mår dåligt och är stressade och om det är flest tjejer eller killar som röker, snusar eller dricker alkohol.

Missa inte den här läsningen om din kommun är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå eller Örnsköldsvik.

Ladda ner Lupp-rapporterna!

Härnösand
Örnsköldsvik
Kramfors
Sollefteå
Timrå
Sundsvall

Kontakt

Rolf Dalin
FoU Västernorrland
rolf.dalin@kfvn.se

Åsa Classon-Nordin
Kommunförbundet Västernorrland
asa.claeson.nordin@kfvn.se