Länkar

Kommunförbundet Västernorrland

Mittuniversitetet

FoU välfärd

Intresseorganisation för lokala FoU-enheter inom socialtjänsten. Via denna sida kan man få en god överblick över andra lokala FoU. Där finns också en bra sökmotor där du kan söka efter publicerad information ifrån dessa FoU enheter.

Studentlitteratur

"Rehabilitering och välfärdspolitik", heter en bok som ges ut på detta förlag. Huvudförfattare är Rafael Lindqvist. Ett av kapitlen är skrivet av David Rosenberg, FoU Västernorrland. Bokens tema är rehabilitering av långvarigt sjukskrivna, fysiskt funktions-hindrades rätt till stöd i vardagen, psykiskt funktionshindrades behov av rätt till delaktighet i samhällsgemenskapen samt rehabilitering i hemmet av äldre.

Sociala Nätet

Sociala nätet samlar länkar till nyheter, debatter och information om socialt arbete och socialpolitik.

Forsa

Förbundet för forskning i socialt arbete
FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete.

FoU i Sverige

Portal för FoU i Sverige
Portal som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg.

Social Vetenskap

Forskning om socialt arbete.

Omvärldsinformation

Inom FoU-enheten har vi några olika bevakningsområden där vi ibland hittar information på nätet som vi presenterar här.