<< Tillbaka till listan 

 

Läkemedelsgenomgång enligt distansmodellen
– i Timrå Kommuns Särskilda boenden 2006 – 2007
Författare: Maria Nyberg & Madeleine Blusi
Rapport: nr 2008:01

Flera undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen, har visat att det finns brister i kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning. Äldre behandlas ofta i onödan och får ibland läkemedel som inte passar ihop. I syfte att förbättra kvaliteten i läkemedelsanvändningen har Timrå Kommun under ett års tid prövat en rutin för läkemedelsgenomgång enligt distansmodellen. Målet med projektet var att på ett kvalitetssäkrat sätt kunna utvärdera läkemedelsanvändningen, och om möjligt minska antalet läkemedel per vårdtagare, för att uppnå optimal hälsa hos äldre personer i särskilt boende.

Maria Nyberg  är Leg. Sjuksköterska inom äldreomsorgen i Timrå Kommun, där hon under senaste året arbetat som projektsjuksköterska för införande av läkemedelsgenomgångar. Maria arbetade tidigare inom sluten vård där hon bland annat medverkat vid olika projekt samt haft forskningssjuksköterskeuppdrag vid klinisk läkemedelsprövning.  

Madeleine Blusi arbetar som forskare och forskningshandledare vid FoU Västernorrland, med särskild inriktning mot projekt inom äldreområdet, vilka syftar till samverkan mellan kommun och landsting.  Madeleine är Leg. Sjuksköterska och har en magisterexamen med Omvårdnad som huvudämne.

 

<< Tillbaka till listan

 

 

 

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten  som  pdf-dokument

 

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 50 kronor exkl moms och porto.