<< Tillbaka till listan  

 

Kollegialt lärande 2007
En uppföljning av dokumentationen av biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Västernorrland
Författare: Eva Rönnbäck
Rapportserie Rapport nr 2007:15

 

Denna rapport redovisar den andra kollegiegranskningen som genomförts inom äldreomsorgens biståndshandläggning i Västernorrland. Förutom den lärandeprocess som själva granskningen innebär, ingår kollegiegranskningen även i det utvecklingsprojekt som startade hösten 2005 och avslutades hösten 2007. Utvecklingsprojektet som har ingått i kompetensstegen har varit inriktad mot biståndshandläggningen och biståndshandläggarnas roll och uppdrag.

Eva Rönnbäck, fil dr i socialt arbete, arbetar som forskare vid FoU Västernorrland. Hon har tidigare varit verksam inom vid socialtjänsten i Sundsvall och hon har tillsammans med Margareta Lindelöf författat ett flertal böcker inom området biståndshandläggning.

 

<< Tillbaka till listan  

 

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten   som  pdf-dokument

 

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 65 kronor exkl moms och porto.