Tillbaka till listan

Praktikrelaterad FoU med inbäddad forskare
Egenutvärdering av de kritiska processerna i en verksamhetsförändring och en modell för FoU:s roll i liknande samverkan
Författare: Rolf Dalin & Emelie Hellström
Rapportnr 2009:1

Rapporten handlar om rollfördelningen mellan FoU-enheten och socialtjänsten i ett fall där utvärdering behövde göras. En modell togs fram i detta samarbete som innebar att en medveten rekrytering till ett behandlingsteam bestod av en nyutexaminerad beteendevetare med grundexamen.

Om handledningen skapar en mycket tydlig struktur på processen och rapporten, kan den kommuniceras med ledningen och arbetskamrater i verksamheten. Den av verksamhetens personal som genomför studien kallas i modellen för "inbäddad forskare" vilket syftar till problemet med legitimitet både i förhållande till uppdragsgivaren och till arbetskamrater.

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.

Emelie Hellström har en beteendevetenskaplig grundexamen och är anställd vid Socialtjänsten, IFO i Sundsvalls kommun.

Pdf-symbolLadda ner rapporten   som  pdf-dokument

 

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den  kostar 65 kronor exkl moms och porto.