Hur når vi barnen?


FOU-rapport om rekrytering till barnstödgrupper. Rapporten har tillkommit genom en FoU-cirkel vid FoU Västernorrland. Deltagare i cirkeln har varit barngruppsledare från sex kommuner i Västernorrlands län. Bakgrunden till arbetet är att Länsstyrelsen i Västernorrlands län beviljat medel till Kommunförbundet för att utveckla metoder för bättre rekrytering till barngrupper. Syftet med rapporten är att redovisa de erfarenheter gruppen dragit utifrån erfarenhetsutbyte, gemensamma studier samt kontakt med kommuner  som har ett hållbart rekryteringsarbete.

Rapporten behandlar bland annat
- Kunskap och forskning om barngrupper
- Goda exempel
- Plan för en hållbar rekrytering till barngrupper 

Gruppen har nu avslutats, men barngruppsledarna kommer att fortsätta träffas för bl a gemensam handledning.


Hämta rapporten här. 

Kontakt

 

Ingegerd Gavelin
Mejl: ingegerd.gavelin@y.komforb.se
Tel: 070/679 92 75