Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum

Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov
och syftet med verksamheten

För att bättre kunna möta kundernas behov har en hemtjänstgrupp utvecklat ett nytt arbetssätt samt implementerat det i hela sitt hemtjänstområde. Efter införandet av det nya arbetssättet har flera förändringar skett.

Kontinuiteten har förbättrats, numera känner kunder och personal varandra. Hemtjänstpersonalen får själva rekrytera vikarier och planera schema. Det finns utrymme att hantera variation utan att ta in vikarier. Nya mått har tagits fram så att arbetet kan följas upp och förbättras. I det nya arbetssättet har man gått från att låta budgeten styra till att i stället bedriva en hemtjänst baserad på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten, vilket anses vara utgångspunkt för att kunna leverera hemtjänst med bra kvalitet och god lönsamhet.

Ladda ner rapporten här!

Illustration: Kristin Eriksson

Kontakt

Åsa Swan
Verksamhets-utvecklare och lean-ledare i Socialtjänsten, Sundsvalls kommun
asa.swan@sundsvall.se

Madeleine Blusi
FoU Västernorrland
madeleine.busi@kfvn.se