FoU-stipendium

Personer anställda inom socialtjänsten vid någon av FoU Västernorrlands medlemskommuner är välkomna att söka FoU-stipendium.

Varför FoU-stipendium?

FoU-miljöerna är viktiga när det gäller att inspirera yrkesverksamma till att söka och ta del av befintlig forskning och kunskap som produceras av andra. Men minst lika viktigt är att skapa möjligheter för personal i socialtjänsten att själva bedriva olika FoU-arbeten och på så vis utveckla ett utforskande och utvärderande förhållningssätt. FoU-stipendium är en sådan möjliggörare där det primära syftet är att stimulera och uppmuntra yrkesverksamma till att fördjupa sina kunskaper. Självklart ska de aktiviteter som görs inom ramen för ett FoU-stipendium i likhet med all annan FoUverksamhet utgå från verksamhetens behov.

Vem kan söka FoU-stipendium?

Alla som är anställda inom socialtjänsten vid någon av FoU Västernorrlands medlemskommuner är välkomna att söka FoU-stipendium.

Till vad kan man söka FoU-stipendium?

Man kan söka FoU-stipendium till allt som kan utveckla kunskapen inom socialtjänstens verksamhetsfält. Det kan vara såväl utvärderingar som utvecklingsarbeten eller kunskapsöversikter. Det som är viktigt och avgörande är att din projektidé ska vara relaterad till socialtjänstens verksamhetsområde. Din ansökan ska även vara förankrad i verksamheten och godkänd av ansvarig chef.

Hur och när ansöker man?

Använd den ansökningsblankett som finns att ladda ner. Du ska även bifoga en utförlig projektbeskrivning tillsammans med ansökningsblanketten. Det finns fyra ansökningstillfällen under året.

Ansökningstillfällen 2016

Ansökningstillfällen ej fastställda ännu, publiceras inom kort.