FoU cirklar

Du som arbetar inom socialtjänsten utvecklar din förmåga att beskriva och reflektera över din egen verksamhet. Du tränar också att analysera och föreslå förändringar. FoU-cirklarnas främsta mål är att du själv ska bli mer kompetent, men det kan såklart i förlängningen leda till verksamhetsutveckling i socialtjänsten.

Generell beskrivning av cirklarna

Ditt deltagande utgörs av cirka 8 träffar plus samarbete, skrivande och handledning mellan träffarna. Du samarbetar på distans med andra deltagare, från andra kommuner.

Att du formulerar dig skriftligt är ovärderligt för din personliga praktikrelaterade kompetensutveckling. Dokumentation kommer därför att vara ett viktigt inslag. Dokumentationen kan vara i form av beskrivningar, loggböcker eller reflektioner från din egen verksamhet.Vi utgår från att du får använda en del av din arbetstid till denna form av kompetensutveckling, eftersom ledningen för socialtjänsten i din kommun gjort åtaganden för den här formen av personlig utveckling.

En FoU-cirkel kan resultera i att du skriver en kortare artikel i ett nyhetsbrev eller avgränsade delar i utvärderingsdokument eller rapporter. Ett annat resultat är att du skriver en problemformulering som handlar om ditt konkreta arbete. Detta kan ligga till grund för en ansökan om ett FoU-stipendium eller starten på ett utvecklingsprojekt inom ditt verksamhetsområde.

Målsättning för cirkelverksamheten allmänt

Du ska efter cirkeln

  • vara medveten om och kunna reflektera över ditt eget lärande i din konkreta yrkesutövning
  • vara medveten om och kunna reflektera över hur kollegialt lärande kan underlättas i din konkreta yrkesutövning
  • vara medveten om och kunna praktisera perspektivbyten mellan t ex. brukar-, personal- och myndighetsperspektiv i din konkreta yrkesutövning
  • ha skrivit åtminstone något dokument av de typer som i den generella beskrivningen av cirklarna
  • gett någon form av återkoppling av ditt cirkeldeltagande till din arbetsgrupp/verksamhet.