Tillbaka till listan

Ett steg på vägen mot en förändrad behovsbedömning inom äldreomsorgen
Författare: Cecilia Berggren & Camilla Söderlind
Rapportserie 2009:2

Denna rapport är en undersökning av biståndshandläggares upplevelser av ett nytt kartläggningsinstrument. Rapporten belyser både den förändring och utveckling som skett hos biståndshandläggarna i deras dagliga arbete. Den förändring som skett är att biståndshandläggarna har utvecklat sitt sätt att kartlägga behov och dokumentera. Dock har deras syn på behov, bedömning och beslut inte förändrats.

Författarpresentation

Cecilia Berggren och Camilla Söderlind tog socionomexamen vid Umeå universitet i januari 2009, båda med inriktning mot social omsorg. Innan socionomutbildningen arbetade Cecilia som undersköterska inom äldreomsorgen och Camilla arbetade på SAS som telephone sales agent. Cecilia arbetar i dagsläget som enhetschef för ett äldreboende i Bjurholms kommun. Camilla är i dagsläget arbetssökande och är intresserad av fortsatt forskning

Pdf-symbolLadda ner rapporten   som  pdf-dokument

 

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den  kostar 65 kronor exkl moms och porto.