Tillbaka till listan

Dela våra erfarenheter
En antologi om psykisk ohälsa och återhämtning

 

För tre år sedan började FoU Västernorrland med ett projekt som ingick i en nationell satsning på brukarinflytande. Den metod som användes kallas brukarrevision och innebär att personer med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder granskar en verksamhet inom psykiatrin. Syftet var att ta fram ett brukarperspektiv i verksamhetsutveckling.

Revisionerna har nu rullat på, verksamhetern har permanentats och revisorerna har haft tid att träffas och skapa dialog med perosnal och brukare i länet. Överallt har de blivit väl bemötta av perosnalgrupper som alltid är sugna på mer kontakt för att fortsätta med en diskussion kring frågor som:

  • Hur kan vi öka kvaliteten genom ökat brukarinflytande och kunskap om den egna erfarenheten?
  • Hur känns det att leva med psykisk ohälsa?
  • Hur kan vi hjälpa på ett bättre sätt?

Denna antologi är ett första steg i det som vi hoppas ska vara en lång process där den egna erfarenheten kan bidra till en bättre psykiatri.

Denna antologi är en del av ett utbildningsmaterial för personal inom psykiatri och socialpsykiatri. Om du är intresserad av utbildningen kontakta David Rosenberg.