Tillbaka till listan

Att ta makten och ansvaret för sin utredning
Om ett utvecklingsprojekt kring biståndsutredningen i Västernorrland
Författare: Eva Rönnbäck
Rapportnr 2008:5

Denna rapport är en dokumentation av ett utvecklingsarbete kring biståndshandläggningen inom äldreomsorgen. Samarbete mellan kommunerna och biståndshandläggarna i länet inleddes redan år 2000 i form av nätverksträffar och FoU-cirklar. När kompetensstegemedlen möjliggjorde ytterligare en satsning på att utveckla kompetensen för personal som var i direktkontakt med brukarna erhöll fem av länets kommuner medel för detta.

Utvecklingsprojekt tar sin avstamp i socialtjänstlagen och dess mål och intentioner. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen och medvetenheten kring sin roll och uppdrag och målsättningen är att utredningarna ska utgå från ett socialt synsätt där alla behov synliggörs.

Ett av resultaten är det kartläggningsinstrument som handläggarna själva utvecklade. Instrumentet är ett stöd för handläggarna i att se en hel människa och utgår bl.a. från Antonovskys teoreier om KASAM.

 

Eva Rönnbäck är socionom och fil dr och arbetar som FoU-chef vid FoU Västernorrland. Eva har forskat kring biståndshandläggningen under flera år och bl. a. skrivit en avhandling tillsammans med Margareta Lindelöf på detta tema.

Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten   som  pdf-dokument

 

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den  kostar 65 kronor exkl moms och porto.