<< Tillbaka till listan  

 

Återhämtning och rehabiliterings-planering
Ett implementeringsprojekt i Sollefteå kommun
Författare: Hans Lundberg och David Rosenberg
Rapport: nr 2008:03

Under de senare åren har kravet på förändringar och förbättringar av stödet till personer med psykiska funktionshinder kommit från flera håll, både från brukar och anhörigföreningar men också från riksdag och regering. Denna rapport handlar om psykiatrisk rehabilitering som en metod att utveckla för att på ett bättre sätt hjälpa människor till en högre grad av självständighet. Den tar också upp några framgångsfaktorer och svårigheter vad det gäller implementering av nya arbetssätt och metoder i verksamheter. Den berör också begreppet återhämtning som kan ses som en ny värdegrund som bygger på respekt och tilltro till den enskildes kompetenser och styrkor och som ur det perspektivet skapar bättre förutsättningar för den enskilde att hitta vägar till en bättre tillvaro med högre grad av upplevt livskvalité.

Hans Lundberg arbetar sedan 2003 som enhetschef för socialpsykiatrin i Sollefteå. Efter den grundläggande utbildningen i psykiatrisk rehabilitering enligt ”bostonmodellen” som drevs genom FoU i samverkan med Boston university har han försökt utveckla verksamheten i Sollefteå mot en tydligare rehabiliteringsinriktning

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU-Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

<< Tillbaka till listan  

 

 

 Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 70 kronor exkl moms och porto.