Begreppet grundläggande anställningsbarhet


Ladda ner rapporten!

Ett psykosocialt perspektiv

 
Rapporten gör en mycket grundlig internationell kunskapsöversikt över hur begreppet anställningsbarhet definierats och använts. Tre huvudsakliga perspektiv framträder då: Användning inom personaladministra-tion (HRM), inom högre utbildning vid övergången från skola till arbete samt inom arbetsmarknadspolitik.
 
Genom att avgränsa bort alla former av yrkes- eller branschspecifika färdigheter från begreppet anställningsbarhet, har ett nytt begrepp framträtt – Grundläggande anställningsbarhet – vilket är generellt användbart för alla kategorier av arbetsföra med eller utan anställning. Därigenom skapas ett anställningsbarhetsbegrepp som behövs inom arbete med personer utan yrkesutbildning, utan arbetslivserfarenhet eller med lång tids arbetslöshet bakom sig.
 
För att göra begreppet Grundläggande anställningsbarhet användbart i praktiken, har också ett arbete gjorts i syfte att identifiera faktorer och indikatorer för denna del av anställningsbarhet. Resultatet av detta arbete är ett bedömningsinstrument som utprövats och använts i praktiken.
 
Carlos Cerna har en utländsk psykologutbildning med inriktning på arbete och organisation och en magisterutbildning i HRM från Stockholms universitet. Har tidigare arbetat på Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen och är numera arbetscoach på Kramfors kommuns arbetsmarknadsenhet. Carlos har en speciell orientering mot frågor som berör anställningsbarhetsutveckling och metodutveckling.
 
Rolf Dalin är statistiker och forskningsstöd på FoU Västernorrland och på Mittuniversitetet. I projektet Kvalitetslab har han fungerat som forskare och kunnat arbeta med att fördjupa frågeställningar och utveckla verktyg inom projektet, i samarbete med Carlos Cerna återkopplingsinstrument för Grundläggande anställningsbarhet.Carlos Cerna Manrique

Rolf Dalin
Rolf Dalin