Aktuellt inom Äldreområdet

Stöd via dator till äldre anhörigvårdare

Artikel med forskningsresultat från Västernorrland, The benefits of e-health support for older family caregivers in rural areas, har publicerats i den internationell tidskriften Journal of Telemedicine and Telecare.

Handledning för sjuksköterskestudenter

Vårterminen 2014 genomförs utvärdering av handledning för sjuksköterskestudenter som gör VFU inom kommunernas äldreomsorg.

Vårdhund inom äldreomsorgen i Härnösand

Arbetsterapeut använder vårdhund som verktyg vid rehabilitering.