FoU-stipendiater 2011

Två ansökningar om FoU-stipendium har beviljats vid FoU Västernorrlands ledningsgrupps sammanträde den 14 oktober. En ansökan från Örnsköldsvik som handlar om att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt vid kommunens äldreboenden. Karola Lindmark och Anna Norberg beviljas FoU-stipendium till att följa, utvärdera och dokumentera detta arbete. Den andra ansökan kom från Carlos Cerna som arbetar inom socialtjänsten i Kramfors kommun. Carlos beviljas FoU-stipendium för att skriva en FoU-rapport kring begreppet anställningsbarhet och dess teoretiska grunder.

Intervjuer med stipendiaterna

Projektet I FAS – Individuella Förebyggande Aktiviteter i Samverkan

Stipendiater: Karola Lindmark och Anna Norberg, Örnsköldsviks kommuns rehabteam

Inom äldreomsorgens särskilda boenden planeras ett rehabiliteringsprojekt i syfte att skapa en individuell rehabiliteringsplan för de äldre personer som flyttar in på särskilda boendena inom kommunen. Målet är att öka den äldres skattade förmåga med två steg på en av aktiviteterna i den funktionella mätskalan PSFS och att personalen ska kunna se effekterna av sitt arbete. Projektledare är Karola Lindmark som tillsammans med Elin Berglund fått stipendium för att kunna följa, utvärdera och dokumentera arbetet kring I FAS.

Bedömningsinstrument kring grundläggande anställningsbarhet.

Stipendiat: Carlos Cerna, coach inom socialtjänsten i Kramfors kommun.

Carlos var tillsammans med Rolf Dalin vid FoU med i det länsövergripande arbetsmarknadsprojektet ”kvalitetslab”. Carlos bidrog där bl.a. till att ta fram ett bedömningsinstrument kring grundläggande anställningsbarhet. Carlos har fått stipendium för att kunna skriva en vetenskaplig FoU-rapport som ska innehålla en fördjupad genomgång av begreppet anställningsbarhet och de teoretiska grunderna till bedömningsinstrumentet.

Kontaktperson

Madeleine Blusi
Tel: 0611-557860
madeleine.blusi@y.komforb.se

Stipendiater

Carlos Cerna Manrique
Coach Arbetsmarknadsenheten
Kramfors kommun
0612-80 588
073-678 99 42
carlos.cerna@kramfors.se