Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet 16-24


Delrapport 2

16-24 är ett EU-finansierat projekt i Sollefteå som syftar till att stödja ungdomar i åldern 16 till 24 år till egen försörjning via jobb eller utbildning. Projektet är en samverkan mellan Individ- och Omsorgsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Finsam, Gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten.