201508171439820138DdRjMXxG201508171439820144DeVxHCAo201508171439820149RfpiVwiA2015081714398201554jM1EIcs

FoU Västernorrland

FoU Västernorrland är Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst.

Rapport om medarbetardriven förändring

I Sundsvalls kommun har en satsning på förkortad arbetstid genomförts för tre grupper inom Individ- och familjeomsorgen. Satsningen har pågått från september 2016 till september 2017 och FoU Västernorrland har haft uppdraget att utvärdera den. Läs mer nedan!

Krami – en möjlig väg till arbetslivet för personer som vill bryta sin kriminella livsstil

Om möjligheter för män i åldern 18-45 år med kriminell bakgrund eller risk att hamna i kriminalitet.

Västernorrlands kommuner har fått en doktor i omvårdnad

Madeleine Blusi, leg. sjuksköterska, har disputerat med avhandlingen "E-health and Information- and Communication Technology (ICT) as Support for Older Family Caregivers in Rural Areas"

Kontakta oss