201508171439820138DdRjMXxG201508171439820144DeVxHCAo201508171439820149RfpiVwiA2015081714398201554jM1EIcs

FoU Västernorrland

FoU Västernorrland är Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst.

Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare

Under hösten 2017 fick FoU Västernorrland en förfrågan från socialtjänsten i Timrå kommun att följa projektet 7-timmars arbetstid som skulle genomföras bland socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. Syftet var att bli en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsvillkor. 

Rapport om medarbetardriven förändring

I Sundsvalls kommun har en satsning på förkortad arbetstid genomförts för tre grupper inom Individ- och familjeomsorgen. Satsningen har pågått från september 2016 till september 2017 och FoU Västernorrland har haft uppdraget att utvärdera den. Läs mer nedan!

Krami – en möjlig väg till arbetslivet för personer som vill bryta sin kriminella livsstil

Om möjligheter för män i åldern 18-45 år med kriminell bakgrund eller risk att hamna i kriminalitet.

Kontakta oss