FoU Västernorrland

FoU Västernorrland är Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst.

Vi stödjer socialtjänsten i länets kommuner.

Verksamhetsstöd

 FoU-Café Evidensbaserad praktik
 FoU-cirklar Uppföljning av HVB-placeringar
 VFU-centrum Uppföljningssystem med IT-stöd
 FoU-Stipendier 
  

 Senaste nytt från FoU Västernorrland


Nya publikationer

 
  • Patienters upplevelser av hemsjukvården.
  • LUPP.  Ungdomars åsikter och attityder.
  • Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum
         Läs mer...