FoU Västernorrland

FoU Västernorrland är Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst.

           

 

Vi stödjer socialtjänsten i länets kommuner

Verksamhetsstöd:

 FoU-Café Evidensbaserad praktik
 FoU-cirklar Uppföljning av HVB-placeringar
 VFU-centrum Uppföljningssystem med IT-stöd
 FoU-Stipendier Utbildning om uppföljningssystemen
  

 Aktuellt från FoU VästernorrlandPublikationer

 
  • Arbetsmiljö i daglig verksamhet
  • Krami – en möjlig väg till arbetslivet för personer som vill bryta sin kriminella livsstil
  • Patienters upplevelser av hemsjukvården.
  • LUPP.  Ungdomars åsikter och attityder.
  • Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum
         Läs mer...